• Vonk maakt vuur | vernieuwer van bedrijfsconcepten

Wat als je wilt gaan ondernemen 

Ondernemen is een manier om een idee te realiseren. Wat in loondienst niet lukt, kun je door middel van het ondernemerschap op geheel eigen wijze en vooral met eigen wijsheid neerzetten.

Wat sommigen tegenhoudt is de onzekerheid die dit met zich mee kan brengen maar ook de huidige staat van de maatschappij. Deze is doorgeslagen naar de rationele kant. Economische groei, snelle winst, competitie, ego, concurrentie en hiërarchie zijn termen die daar bij horen. Er is nauwelijks ruimte voor de gevoelskant. Maar er is verandering op komst.

In het boek van Ronald Jan Heijn, ‘HB – een nieuwe tijd breekt aan’, omschrijft hij de transitie van het vissen- naar het watermantijdperk waar we ons nu in bevinden. Zo omschrijft hij dat het piramidale Vissen-manier van organiseren gaat verdwijnen. Er zal volledige ontbinding van hiërarchische en autoritaire structuren plaatsvinden. We gaan van het hoofd naar het hart. De wijsheid van het hart zal de boventoon gaan voeren.

Zou het niet geweldig zijn als meer mensen gaan ondernemen vanuit het hart? Hoe zou de wereld er dan uit komen te zien? Deze ondernemers gaan het verschil maken en geven zichzelf een betekenisvolle invulling van hun werkende leven.

Betekenisvol ondernemerschap ontstaat vanuit een visie die je hebt; wat zie jij in je omgeving, in de maatschappij of waar dan ook gebeuren dat jou raakt? Dat komt rechtstreeks uit het hart en het heeft een reden dat het jou wel raakt en een ander misschien niet.

Bijvoorbeeld iets op het gebied van mens, dier, natuur of milieu. Welke gedachten of ideeën komen steeds bij jou terug?

Mijn visie is dat veel mensen zonder bezieling aan het werk zijn. Er is veel overspannenheid, verveling en conditionering. Als je dit herkent dan ben je waarschijnlijk niet vanuit jouw ‘vonk’ aan het werk. Hierin ligt namelijk jouw specifieke taak waarmee jij een betekenisvolle bijdrage kunt leveren.

Vanuit je visie ontstaat ook je missie; de oplossing die je voor ogen hebt waarmee je verbetering of vernieuwing wilt brengen. Ook dit komt rechtstreeks uit je hart en maakt zowel jou als jouw oplossing uniek.

Mijn missie is mensen inzicht geven in wat ze door middel van werk of ondernemerschap hebben te realiseren. Dat betekent dat ze op geheel eigen wijze verbetering brengen in situaties die ze aan het hart gaan. Daar zit de bezieling en betekenis.

Twee geweldige voorbeelden van betekenisvolle bedrijven zijn De Vegetarische Slager en Tony Chocolonely. Het zijn bedrijven die zijn ontstaan vanuit visie, ervaring, trauma, gedrevenheid en misschien wel het gevoel van de founders dat alleen dit de waarheid kan zijn.

Hun missies zijn resp. de bio-industrie overbodig maken en slaafvrije cacao. Zij vinden dat ze pas winst maken als er iets verandert in de bio-industrie of op de plantages. En juist die missie trekt klanten aan die daar in geloven en het product of dienst willen ondersteunen door het aan te schaffen. En daar heb je je omzet.

Waar ik iedereen voor wil uitnodigen is om jouw visie en ideeën in het licht van het nieuwe tijdperk te plaatsen. Hoe klein of groot ook, zolang ze maar uit het hart komen. Ideeën met zachtheid, samenwerking, menselijke waarden, welzijn, delen, zorg, verbinden en echtheid. Wuif de ideeën die je hebt niet weg en denk niet dat niemand op jouw idee zit te wachten. Zet ze op een denkbeeldig podium en geef het aandacht zodat het zich kan gaan ontwikkelen.

We komen alleen maar verder als er mensen opstaan zoals jij. Mensen die voelen dat de wereld jouw idee nodig heeft. En je hoeft niet te gaan vechten. Als je dit wel aan het doen bent dan begeef je je mogelijk in verkeerde kringen. Ga met de flow mee en ervaar waar de beweging zit. Kijk naar de signalen; waar gaan deuren dicht en uit welke onverwachte hoek krijg je steun. Laat het organisch ontstaan en kill het niet door in een rechte lijn naar je doel te willen gaan. Soms voelt het alsof er even helemaal geen beweging in zit. Dan moet het misschien nog wat meer rijpen; er is bijvoorbeeld iets in jou dat aandacht wil of is er iets wat ervaren moet worden. Maar blijf geloven in je verhaal.

Je kunt een aantal beren op de weg ervaren. Laat je niet afleiden van je idee door het onderstaande:

  • Het idee bestaat al. Als je 10 lifestyle coaches op een rij zet, dan zijn er geen 2 hetzelfde. Allen hebben iets eigens waardoor ze ondanks dezelfde dienst, toch iets anders neerzetten.
  • Anderen raden het af om door te gaan met je idee. Ze kunnen zich er niet in vinden, ze geloven niet in jouw idee. Dit zegt alles over de ander en niet over jouw idee. Ga na of de motivatie van de ander als waarheid voor jou voelt. Dit zie ik ook wel als welkome duiveltjes op je pad om te testen of je zelf in je idee gelooft.
  • Laat je ook niet afhouden door vragen die je krijgt gesteld zoals ‘wat is je verdienmodel’, ‘wie is je doelgroep’ of ‘wat zijn je concurrenten’. Dit zijn rationele vragen uit een oud tijdperk en zijn in dit creatieve proces niet aan de orde.
  • Op een geconditioneerde en rationele manier naar je eigen concept kijken. Je spiegelt jezelf met de huidige maatschappij en dan gaat het niet passen. Gebruik je oorspronkelijkheid en creativiteit voor het probleem dat jij ziet en laat je hoofd, het verstand nog even achterwege.
  • Is al een keer gedaan en is toen ook niet gelukt. Dat was toen. Jij bent jij, dus uniek en als je jouw oorspronkelijkheid inzet en onderneemt volgens jouw vonk, dan gaat het wel lukken.
  • Onzekerheid over geld. Misschien moet je wel afscheid nemen van je leaseauto, je vakanties en de aanschaf van materiële zaken. Maar heb vertrouwen, je krijgt wat je nodig hebt. En je gaat ontdekken dat je veel minder nodig hebt dan je denkt. De ruimte die ontstaat wordt ingevuld door zingeving en betekenis. En wat is waardevoller dan dat?

Een organisatie die opereert vanuit voornamelijk rationaliteit, trekt ook rationele afnemers aan. Het product of de dienst wordt dan gekozen vanuit het hoofd. Klanten kiezen op basis van bijvoorbeeld prijs, locatie en snelheid van levering.

Nieuwetijdse ondernemers die opereren vanuit gevoel en het hart, krijgen afnemers die hier op aansluiten. Deze klanten matchen op basis waar het merk voor staat, waar het in gelooft en wat het wil verbeteren. Men is dan sneller bereid een hogere prijs te betalen of er meer moeite voor te doen om het aan te schaffen. Afnemers zullen trouw zijn aan jouw merk omdat jouw visie en missie de klant minder snel doet switchen dan prijs of locatie.

Durf jij voor jezelf jouw idee te benoemen?